Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý và cổ vật"

PhuthoPortal - Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 92/GPMT-UBND về việc cấp phép cho Công ty TNHH Kim Thành Nam, địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 1809, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý và cổ vật” .

Chi tiết xem đính kèm tài liệu