Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Địa chỉ: Số 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

- Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phu tho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Kết quả thực hiện
Chi phí 200.000 đồng
Mẫu đơn, mẫu tờ khai 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014

- Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Tài liệu đính kèm MAU_DON_DANG_KY_DTSH.docx