Chấm dứt hoạt động dự án khu kinh doanh nhà hàng và dịch vụ karaoke, dịch vụ bơi của công ty TNHH sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương

PhuthoPortal - Ngày 07/7/2022, Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông báo số 46/TB-SKH&ĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án khu kinh doanh nhà hàng và dịch vụ karaoke, dịch vụ bơi của công ty TNHH sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm