Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Đang cập nhật

Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích  

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đang cập nhật

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Kết quả thực hiện
Chi phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm