Thứ sáu, 22/10/2021 07:00 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ bảo hiểm đối với người dân tộc thiểu số

Người hỏi: Dương Văn Thắng

Tôi là người dân tộc Kinh, vợ tôi là người dân tộc Nùng, thông tin khai sinh của con tôi là dân tộc Nùng. Năm 2020 con tôi vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số nhưng đến năm 2021, nhà trường nơi con tôi đang theo học lại thông báo là con tôi không được hưởng chế độ này nữa mà phải mua bảo hiểm y tế. Vậy tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017; Quyết định số 103/QĐTTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020, người dân sinh sống tại xã Hợp Nhất (được hợp nhất từ 3 xã Đại nghĩa, Hữu Đo, Phú Thứ) thuộc diện được cấp Nhà nước cấp thẻ BHYT.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, từ ngày 01/7/2021, xã Hợp Nhất không thuộc danh sách xã dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ. Vì vậy từ ngày 01/7/2021, con ông thuộc diện phải tham gia BHYT theo nhóm Học sinh, sinh viên.