Thứ sáu, 22/10/2021 06:16 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Người hỏi: Đoàn Thị Thoan

Tôi làm công nhân ở một công ty và nghỉ sinh con từ ngày 8/7/2019 đến 8/1/2020 đi làm lại. Vậy tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không?

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”. Đối chiếu với những quy định trên, trường hợp bà Đoàn Thị Thoan sau khi nghỉ hết chế độ sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh theo quy định.