Thứ hai, 27/03/2023 20:05 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ thai sản viên chức giáo dục

Người hỏi: Nguyễn Tiến Đạt

Tôi công tác trong ngành Giáo dục (mầm non) và tham gia đóng bảo hiểm từ năm 2012 đến nay. Tháng 10/2021, tôi nghỉ chế độ thai sản và đến hết tháng 3/2022 thì đi làm trở lại bình thường (nghỉ chế độ đúng 06 tháng). Nay nhà trường có yêu cầu truy thu lại tiền chế độ của tôi (03 tháng), từ tháng 01/2022 theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, mức truy thu là 20%. Tôi thấy từ trước tới giờ chưa ai bị truy thu, trừ trường hợp nghỉ quá số ngày theo quy định. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có phải truy thu như vậy không ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

1. Đối với phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Quyết định s 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 ca Th tướng Chính phủ:

Thời gian không được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định tại điểm b, Khoản 2, Phần I, Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập:

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;”

2. Đối với phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính Phủ:         

          Thời gian không được hưởng Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính Phủ, được quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 13, Nghị định này  “c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

3. Quy định về thời gian không được hưởng 02 loại phụ cấp này không giống nhau, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình, ông (bà) căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tế các loại phụ cấp bà được hưởng (từ trước và trong quá nghỉ nghỉ thai sản) để trao đổi, thống nhất với bộ phận kế toán của đơn vị nơi bà công tác để được hướng dẫn giải quyết theo đúng chế độ, quy định của pháp luật.