Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện

PhuthoPortal - Ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân đạo, mang tính nhân văn sâu sắc, là hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Trong những năm qua, phong trào vận động hiến máu tình nguyện trong tỉnh được duy trì triển khai thường xuyên liên tục trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và nhân dân trong tỉnh. Nhờ vậy, kết quả thực hiện phong trào luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị.

Hưởng ứng Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 - 7/4/2020); để duy trì và đẩy mạnh phong trào, vận động được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hằng năm toàn tỉnh vận động được từ 18.000 đơn vị máu trở lên, tiến tới đạt 2% dân số hiến máu vào năm 2025, cung cấp đủ máu an toàn cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện tại địa phương, đơn vị. Hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo, hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai công tác hiến máu nhân đạo; tổ chức tốt các điểm, các chương trình hiến máu cố định và lưu động. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả, đề xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện.

3. Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác xây dựng kế hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng máu hàng năm và giai đoạn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch sát với thực tế; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức các điểm hiến máu, thực hiện các quy trình chuyển giao máu đạt chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật để bảo đảm an toàn tiếp nhận và truyền máu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện hằng năm và các đợt cao điểm. Tuyên truyền nêu rõ mục đích, ý nghĩa, an toàn của việc hiến máu tình nguyện.

5. Sở Tài chính có kế hoạch đảm bảo kinh phí tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện cũng như các sự kiện về hiến máu hàng năm cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng công tác hiến máu tình nguyện.

BBT