Thứ ba, 28/06/2022 12:08 Thứ ba, 28/06/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Chỉ tiêu biên chế giáo dục Tiểu học huyện Lâm Thao

Người hỏi: Bùi Huyền Trang

Tôi muốn hỏi huyện Lâm Thao hiện nay có thiếu giáo viên bậc Tiểu học hay không? Số lượng thiếu là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn.

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Về việc này, UBND huyện Lâm Thao phúc đáp câu hỏi của Nhân dân (đính kèm Văn bản số 98/BBT-TTCGTĐT ngày 27/10/2021 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ) về “chỉ tiêu biên chế giáo viên bậc tiểu học huyện Lâm Thao”, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Theo đó, huyện Lâm Thao được giao 448 cán bộ quản lý, giáo viên cấp học tiểu học. Đến nay (tính đến hết tháng 10/2021), biên chế hiện có là: 439 người; thiếu 09 giáo viên tiểu học so biên chế được UBND tỉnh giao.