Chính quyền điện tử: Đột phá trong cải cách hành chính

PhuthoPortal - Chính quyền điện tử là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại đồng thời được coi là giải pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xác định tham mưu và tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần quyết liệt triển khai thực hiện. Đến nay, những thành công bước đầu trong xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện thành công khâu đột phá về cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VNPT ký biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT ngày 20/02/2020

Xây dựng chính quyền điện tử được coi là thuận lợi trong điều kiện địa phương có nguồn lực về tài chính; cán bộ, công chức và người dân có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên, mặc dù Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi, nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, khả năng ứng dụng CNTT của người dân còn chưa cao, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, xây dựng Chính quyền điện tử đã được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tất yếu của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tháng 9/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trên nền tảng đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ đã được đề ra.

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, đến nay hạ tầng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được quan tâm đầu tư. Tỉ lệ cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính đáp ứng nhu cầu làm việc đạt trên 98,46%; cấp xã đạt 68%. 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ kết nối Internet cáp quang tốc độ cao. 100% xã, phường, thị trấn có sóng di động 3G và mạng internet băng thông rộng cáp quang. Mạng diện rộng của tỉnh được thiết lập, kết nối các cơ quan cấp tỉnh và huyện.

Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Phú Thọ được triển khai, đảm bảo kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương; kết nối tới các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh như: Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, hệ thống thư điện tử và các hệ thông thông tin dùng chung, hệ thống thông tin chuyên ngành.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện triển khai ứng dụng; đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, từ ngày 1/6/2020, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ văn bản mật và văn bản bắt buộc gửi văn bản giấy theo quy định). Tính đến tháng 8/2020, tổng số văn bản đến được gửi nhận thông qua hệ thống là 615.971 văn bản. Qua đó giảm tối đa thời gian gửi nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước; tạo điều kiện cho cán bộ ký văn bản điện tử ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, nhờ đó hiệu quả công việc được nâng lên; đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tại điểm cầu Phú Thọ dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.tháng 12/2019

Từ ngày 15/3/2020, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 đối với thủ tục hành chính; 1.639 dịch vụ công mức độ 3 (bằng 92.03%); 260 dịch vụ công mức độ 4 (bằng 13,21%). Để tiết kiệm chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, Sở TT&TT cùng với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Viễn thông Phú Thọ cử cán bộ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời Sở TT&TT tổ chức hướng dẫn cán bộ cơ sở sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông. Cùng với đó UBND tỉnh đã hỗ trợ toàn bộ cước phí nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến tháng 8/2020, qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã tiếp nhận 283.381 hồ sơ và thực hiện giải quyết 276.616 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,61% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức thường xuyên phục vụ tốt các cuộc họp của tỉnh với Trung ương, các cuộc họp giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh. Hệ thống truyền hình trực tuyến trong tỉnh được triển khai đến cấp xã với 243 điểm cầu trong đó với 03 điểm cầu trung tâm là Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT, Trung tâm hội nghị tỉnh; 13 điểm cầu tại UBND các huyện, thành, thị; 1 điểm cầu tại Công an tỉnh; 1 điểm cầu chung tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh; 225 điểm cầu cấp xã. Thực tế triển khai cho thấy, việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến đã góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; đặc biệt phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) chính thức đi vào hoạt động sẽ cho phép giám sát các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của chính quyền, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông... Đồng thời hệ thống cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, khoa học số liệu tổng hợp về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp chính quyền. Qua đó giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời, hiệu lực, hiệu quả hơn; đưa ra các hoạch định chính sách, cơ cấu phát triển ngành, địa phương một cách sát với thực tế.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh được tỉnh quan tâm, chú trọng. Hiện nay Sở TT&TT đang tổ chức triển khai dự án xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh với mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc chính quyền điện tử. Từ đó có biện pháp xử lý, ứng cứu kịp thời nguy cơ mất an toàn thông tin mạng trong thời gian nhanh nhất.

Những thành công trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử đã dần thay đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức từ phương thức làm việc thủ công sang làm việc trên môi trường ứng dụng CNTT; từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Minh chứng là năm 2019 Phú Thọ xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng CNTT (tăng 1 bậc so với năm 2018); xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố về chỉ số thành phần "Hiện đại hóa hành chính" (tăng 13 bậc so với năm 2018), góp phần đưa Phú Thọ xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2018) về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Đồng thời tiết kiệm được ngân sách nhà nước; tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, công chức và nhân dân trong giải quyết công việc.

Xác định phương châm xuyên suốt triển khai xây dựng Chính quyền điện tử là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian tới Sở TT&TT thông tập trung tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử làm nền tảng tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ.

Đại biểu tham quan Bộ phận một cửa điện tử hiện đại huyện Lâm Thao tháng 7/2020

Duy trì và phát triển hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong tỉnh; đồng thời kết nối tốt với hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đầu tư hoàn thiện và khai thác hiệu quả Trung tâm IOC nhằm khai thác tốt các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Triển khai hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đảm bảo tính kết nối, liên thông, đồng bộ tránh chồng chéo, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu, có kỹ năng và sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 nhằm đạt được 20% hồ sơ trực tuyến trên tổng số giao dịch của người dân và doanh nghiệp trong toàn tỉnh - đây là thách thức rất lớn của ngành cần phải hoàn thành trong năm nay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành; sự đồng lòng của tổ chức, người dân, thành công trong xây dựng Chính quyền điện tử sẽ tạo bước đột phá trong thực hiện cải cách hành chính; đồng thời là điều kiện quan trọng thực hiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trở thành động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, tạo khả năng đi tắt, đón đầu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông