Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nghe báo cáo công tác chuẩn bị phương án diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 28/3/2023, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 báo cáo công tác chuẩn bị, ý định, phương án diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu kết luận tại hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Tấn Tài khẳng định nội dung diễn tập rất mới, chưa có địa phương nào thực hiện do đó trong quá trình chuẩn bị, luyện tập cần điều chỉnh cho sát tình hình thực tế

Sau khi nhận kế hoạch và nội dung giao nhiệm vụ của Quân khu về diễn tập phòng thủ dân sự làm điểm cho Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ chọn thành phố Việt Trì và Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì là đơn vị thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị luyện tập, diễn tập theo đúng kế hoạch của Quân khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền để đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và các lực lượng tham gia

Diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 có đề mục “Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức ứng phó sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất”; được tổ chức tại Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì).

Diễn tập” gồm hai giai đoạn: Giai đoạn một: Tổ chức chuẩn bị phòng thủ dân sự; giai đoạn hai: Thực hành ứng phó sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất. Quy mô diễn tập phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh. Diễn tập dự kiến tổ chức vào ngày 18/5/2023, huy động lực lượng tham gia trên 600 người và gần 40 phương tiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Sơn đóng góp ý kiến vào phương án tổ chức diễn tập

Phương châm chỉ đạo diễn tập đó là “Chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời, an toàn tuyệt đối”. Chú trọng xây dựng kế hoạch diễn tập, kế hoạch điều hành, kịch bản tình huống diễn tập cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các lực lượng tham gia diễn tập phải được quán triệt, huấn luyện đầy đủ nội dung theo kế hoạch, kịch bản tình huống diễn tập; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện trước, trong và sau diễn tập. Kết thúc diễn tập tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án, đầu tư nguồn lực bảo đảm phương tiện, trang bị, vật chất cho công tác phòng thủ dân sự, ứng phó với các tính huống thảm họa ở các cấp, các đơn vị.

Diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Kiểm tra khả năng huy động nguồn lực và sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó của các cấp sát thực, hiệu quả. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nguyễn Đình Cương báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho ý kiến cụ thể về một số nội dung của cuộc diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh: Các nội dung diễn tập phải đảm bảo đầy đủ theo quy trình, được tổ chức thực hiện thực chất và đem lại hiệu quả. Sau diễn tập cần rút kinh nghiệm cụ thể để triển khai diễn tập ở các địa phương khác và áp dụng vào thực tế nếu có sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất xảy ra.

Trong quá trình tập luyện và tổ chức diễn tập cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các lực lượng theo tinh thần nghiêm túc nhưng không được ảnh hưởng đến các hoạt động khác của thành phố Việt Trì và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cần chú ý phương châm đầy đủ, tiết kiệm, tận dụng tối đa các phương tiện, điều kiện đã có.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày phương án diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Thành phố Việt Trì chỉ đạo các phòng, ban, phường, khu dân cư liên quan và các tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường vai trò phối hợp, vào cuộc triển khai. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các sở, ban ngành, địa phương trong khu vực tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng; bố trí, cử cán bộ tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần theo quy định, trong đó có tính các phương án dự phòng.

Khánh Trang