Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Ba

PhuthoPortal - Ngày 7/5/2021, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cử tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thanh Ba.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải và đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử tại khu 4, thị trấn Thanh Ba

Kiểm tra thực tế tại khu 4 và khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải, đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử của huyện Thanh Ba. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị liên quan đã triển khai các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Hải nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, để cuộc bầu cử trên địa bàn đạt kết quả cao, huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, huy động sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác bầu cử tại những đơn vị hành chính mới sáp nhập, những địa phương có đội ngũ cán bộ mới, cán bộ trẻ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những công việc phát sinh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện cần chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Tổ bầu cử số 5 (khu 9, thị trấn Thanh Ba)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Ba, huyện Thanh Ba và các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND hai cấp; trong đó, cấp huyện là 7 đơn vị bầu cử và cấp xã là 125 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 138 tổ bầu cử; lập danh sách hơn 90.500 cử tri.

Cùng với đó, Ủy ban Bầu cử huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyền Trang