Chuẩn bị chu đáo cho tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 22/5, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng kết luận buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt về công tác xây dựng văn kiện, nhân sự, hướng dẫn tổ chức đại hội mẫu...

Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tổ chức rút kinh nghiệm những mặt được, những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thành công đại hội cấp trên cơ sở. Chú trọng rà soát công tác nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, không vì đảm bảo đủ cơ cấu mà để ảnh hưởng đến chất lượng. Công tác tổ chức Đại hội phải phát huy tính dân chủ, tập trung, dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Về Văn kiện Đại hội phải phản ánh đúng thực tiễn của địa phương. Việc xây dựng văn kiện trên tinh thần kế thừa và có tính đổi mới phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới. Phú Thọ phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế của tỉnh; xây dựng khâu đột phá có trọng tâm, trọng điểm; từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ, động lực phát triển trong nhiệm kỳ tới, tạo tiền đề vững chắc xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: 5 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả và phục hồi kinh tế sau dịch. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được tỉnh triển khai một cách bài bản theo đúng hướng dẫn của trung ương. Việc xây dựng văn kiện đại hội được cấp ủy các cấp chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo. Quan điểm của tỉnh là phải bám sát điều kiện thực tiễn của tỉnh để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng chí mong muốn các thành viên đoàn công tác tiếp tục theo dõi, giúp đỡ trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế, sát với thực tiễn, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững; đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Việc xây dựng văn kiện đại hội được cấp ủy các cấp chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, từ việc xây dựng dự thảo văn kiện, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các ngành, các nhà khoa học, trí thức.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các bước đúng quy trình hướng dẫn của trung ương và Tỉnh ủy. Các cấp ủy đã coi trọng việc phát hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đề án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, do đó nhân sự được giới thiệu ứng cử bầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 300/693 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 5 đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ huyện Cẩm Khê để chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

Các đại hội cấp cơ sở đã bầu 2.571 đồng chí vào ban chấp hành, trong đó tham gia lần đầu 774 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,1%; nữ 642 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25%; dưới 35 tuổi là 328 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,75%. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác điều hành tại đại hội được chú trọng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã hạn chế sai sót trong điều hành.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thảo luận, đề nghị tỉnh làm rõ thêm các nội dung liên quan đến quy trình công tác nhân sự; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở; việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp…

Lệ Thủy