Tổ chức triển khai hoạt động vận tải hành khách bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4645/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai hoạt động vận tải hành khách bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Các phương tiện vận tải hành khách tại Bến xe Việt Trì

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị, thành căn cứ tình hình thực tế và các quy định tạm thời trong hoạt động vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp quy định, bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phối hợp thực hiện tốt việc giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương; kiểm soát chặt chẽ người trên phương tiện qua các chốt kiểm soát phòng dịch của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về vận tải hành khách, về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải, khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ trái quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cơ sở và UBND cấp xã thông báo rộng rãi đến người dân để biết và thực hiện các quy định hiện hành về vận tải hành khách; yêu cầu các chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định. Quản lý, giám sát chặt chẽ và triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

Vũ Tuân