Chương trình của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hải thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 tại huyện Cẩm Khê

PhuthoPortal - Ngày 1/2/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hải thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Cẩm Khê.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm