Chương trình tiếp và làm việc với Đoàn các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 03/02/2023, Đoàn các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài do đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh bố trí chương trình tiếp và làm việc như sau:

Ngày 03/02/2023, Đoàn các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài do đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh bố trí chương trình tiếp và làm việc như sau:

I. Chương trình tiếp đón Đoàn: 1. Từ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Đoàn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Đền thờ Lạc Long Quân. - Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng bố trí đón đoàn và đưa đoàn dâng hương tại Đền Hùng và Đền thờ Lạc Long Quân.

2. Từ 10 giờ 00’: Tiếp và làm việc với Đoàn

Chi tiết xem tài liệu đính kèm