Chuyển đổi lưới điện 10kV lộ 972 Trung gian Cổ Tiết sang vận hành cấp điện áp 22kV để chống quá tải Trung Gian Cổ Tiết, tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201130245   -   00

Thời điểm đăng tải 

11/11/2020 15:08

 Số hiệu KHLCNT

20201109996

 Tên KHLCNT

Chuyển đổi lưới điện 10kV lộ 972 Trung gian Cổ Tiết sang vận hành cấp điện áp 22kV để chống quá tải Trung Gian Cổ Tiết, tỉnh Phú Thọ

 Lĩnh vực 

Tư vấn

 Bên mời thầu

Z027281 - Công ty Điện lực Phú Thọ

 Chủ đầu tư

Công ty Điện lực Phú Thọ. Địa chỉ: Số 1520 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.367.3333 Fax: 0210 3743333

 Tên gói thầu

Tư vấn kiểm toán

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Chuyển đổi lưới điện 10kV lộ 972 Trung gian Cổ Tiết sang vận hành cấp điện áp 22kV để chống quá tải Trung Gian Cổ Tiết, tỉnh Phú Thọ

 Chi tiết nguồn vốn

TDTMKHCB

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày