Cơ sở làm việc Công an huyện Thanh Thủy thuộc Công an tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210881231 - 01

Số hiệu KHLCNT

20201190250

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Công an huyện Thanh Thủy thuộc Công an tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Công an tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt gói thầu XL01, XL02, MSHH01 và HH01 công trình cơ sở làm việc Công an huyện Thanh Thủy thuộc Công an tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an (vốn xây dựng trong chi an ninh và trật tự an toàn xã hội)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

950 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/08/2021 11:03

Đến ngày

20/09/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ