Công bố bổ sung, điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 22/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Công bố số 1084/SXD-CB về việc bổ sung, điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm