Công bố bổ sung, điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 18/8/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1544/SXD-CB về công bố bổ sung, điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm