Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về TTATGT trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Văn phòng Ban ATGT tỉnh ban hành văn bản về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm