Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kèm theo văn bản số 920/CBLS-XD-TC ngày 31/05/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

File 1

File 2