Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 19/7/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1289/SXD-CB về công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm