Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 25/10/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2063/CB-SXD về công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm