Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh là 5 đơn vị dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các sở, ban, ngành năm 2022.

Thị xã Phú Thọ, Tam Nông, Lâm Thao, Tân Sơn, thành phố Việt Trì là 5 địa phương dẫn đầu bảng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các huyện, thành, thị năm 2022.

Xếp hạng mức độ chuyển đổi số các sở, ban, ngành năm 2022

Thứ tự xếp hạng

Tên đơn vị

Tổng điểm

năm 2022

1

Cục Thuế tỉnh

826,8

2

Sở Thông tin và Truyền thông

824,8

3

Sở Y tế

813,7

4

Văn phòng UBND tỉnh

808,0

5

Bảo hiểm xã hội tỉnh

806,0

6

Sở Tài chính

805,6

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

804,7

8

Kho bạc Nhà nước tỉnh

801,7

9

Sở Nội vụ

801,5

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

779,9

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

767,8

12

Sở Ngoại vụ

765,2

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

764,9

14

Sở Khoa học và Công nghệ

740,3

15

Sở Giao thông Vận tải

738,0

16

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

736,5

17

Sở Tư pháp

734,9

18

Ban Quản lý các khu công nghiệp

726,0

19

Sở Công Thương

724,0

20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

721,3

21

Sở Xây dựng

717,3

22

Ngân hàng nhà nước tỉnh

683,7

23

Công an tỉnh

656,6

24

Thanh tra tỉnh

538

25

Cục Quản lý thị trường tỉnh

490

26

Cục Thống kê tỉnh

470

27

Ban Dân tộc

457

28

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

375

 

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2022 dựa trên các tiêu chí: Thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin; hoạt động của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc thực hiện xếp hạng mức độ Chuyển đổi số theo 3 nhóm bao gồm: Xếp hạng mức độ Chuyển đổi số cấp sở; xếp hạng mức độ Chuyển đổi số cấp huyện; xếp hạng mức độ Chuyển đổi số cấp xã.

Xếp hạng mức độ chuyển đổi số các huyện, thành, thị năm 2022

Thứ tự xếp hạng

Tên đơn vị

Tổng điểm

năm 2022

1

UBND Thị xã Phú Thọ

815,1

2

UBND Huyện Tam Nông

806,5

3

UBND Huyện Lâm Thao

804,3

4

UBND huyện Tân Sơn

801,4

5

UBND Thành Phố Việt Trì

788,5

6

UBND Huyện Yên Lập

783,5

7

UBND Huyện Hạ Hòa

782,3

8

UBND Huyện Thanh Ba

761,1

9

UBND Huyện Phù Ninh

760,2

10

UBND Huyện Cẩm Khê

753,1

11

UBND Huyện Đoan Hùng

744,4

12

UBND Huyện Thanh Sơn

733,7

13

UBND Huyện Thanh Thủy

732,6

Năm 2022, 95% đơn vị cấp sở, cấp huyện, 100% đơn vị cấp xã đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tham mưu triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh đã thành lập 2.356 tổ công nghệ số cộng đồng với 7.454 thành viên, đạt 100% các xã, phường, thị trấn; 100% các cơ sở giáo dục từ Tiểu học đến THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện giảng dạy môn tin học cho học sinh.

Năm 2022, tổng số văn bản gửi nhận trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của tỉnh đạt 957.196 văn bản. Tổng số văn bản đi được phát hành trên trục liên thông Quốc gia là  224.761 văn bản. 6.607 chữ ký số chuyên dùng được cấp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp 1.499 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 75,8%. Năm 2022, Hệ thống tiếp nhận và giải quyết 637.760 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là 564.270 hồ sơ, đạt 88,48% (tăng 0,04% so với cùng kỳ năm 2021).

Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh được triển khai đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Năm 2022, tổ chức 296 cuộc họp trực tuyến. Trong đó: 121 cuộc họp trực tuyến cơ quan Trung ương; 17 cuộc họp trực tuyến tỉnh - huyện - xã; 158 cuộc họp trực tuyến giữa huyện với xã với hơn 4.157 điểm cầu, số đại biểu dự họp trên 220.000 người.

Đến nay đã có 144/225 Đài truyền thanh cấp xã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông, đạt tỷ lệ 64%. 100% doanh nghiệp của tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận xử lý trên 3 triệu hóa đơn điện tử.

Tính đến tháng 12/2022, Công an tỉnh thực hiện cấp mới 1.185.801 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt 97,52% tổng số công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đăng ký, thu nhận 610.385 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt tỷ lệ trên 66,40%. Tỷ lệ người dân người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt tỷ lệ trên 70,54%.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy