Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 8/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính là 5 đơn vị đứng đầu trong bảng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành.

Thị xã Phú Thọ; các huyện: Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Ba là 5 địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, thành, thị.

Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các sở, ban, ngành năm 2021

Thứ tự xếp hạng

Tên đơn vị

 

Tổng điểm năm 2020

Tổng điểm năm 2021
(150 điểm)

 
 

1

Cục Thuế tỉnh

141,4

141,6

 

2

Sở Thông tin và Truyền thông

136,1

136,8

 

3

Văn phòng UBND tỉnh

135,0

136,5

 

4

Sở Y tế

134,1

136,0

 

5

Sở Tài chính

130,9

134,3

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

129,2

134,2

 

7

Kho bạc Nhà nước tỉnh

131,0

134,0

 

8

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

133,7

133,3

 

9

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

130,4

132,4

 

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

129,8

132,3

 

11

Sở Nội vụ

130,0

130,3

 

12

Sở Tư pháp

130,7

129,6

 

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

129,8

129,4

 

14

Sở Giao thông vận tải

130,6

128,5

 

15

Sở Xây dựng

128,3

128,2

 

16

Sở Khoa học và Công nghệ

129,3

128,0

 

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

129,9

127,5

 

18

Sở Công Thương

129,8

127,0

 

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

125,1

124,5

 

20

Sở Ngoại vụ

119,7

123,7

 

21

Ban quản lý các khu công nghiệp

114,7

123,1

 

22

Công an tỉnh

108,3

111,1

 

23

Thanh tra tỉnh

103,9

102,6

 

24

Chi Cục Hải quan

-

100,0

 

25

Ban Dân tộc

67,9

71,5

 

26

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

49,8

49,8

 

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021 dựa trên các tiêu chí: Hạ tầng CNTT; nhân lực CNTT; môi trường, chính sách; mức độ hiện diện; mức độ tương tác; mức giao dịch; mức độ chuyển đổi.

Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật theo quy định).

100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng chữ ký số phục vụ các giao dịch điện tử. Tỷ lệ văn bản có ký số đạt 95,25%, tăng 22,10% so với năm 2020.

100% đơn vị cấp sở, cấp huyện và các xã thuộc huyện Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Đoan Hùng (148/225 xã, phường, thị trấn có Trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang thuộc Cổng/trang thông tin điện tử cấp huyện, đạt tỷ lệ 65,77%, tăng 22,66% so với năm 2020).

Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử UBND các huyện, thành, thị năm 2021

Thứ tự xếp hạng

Tên đơn vị

Tổng điểm năm  2020

Tổng điểm năm 2021
(150 điểm)

 
 

1

UBND Thị xã Phú Thọ

115,5

124,3

 

2

UBND huyện Tân Sơn

113,5

123,8

 

3

UBND Huyện Tam Nông

114,6

122,3

 

4

UBND Huyện Yên Lập

117,6

121,9

 

5

UBND Huyện Thanh Ba

118,0

121,7

 

6

UBND Thành Phố Việt Trì

114,3

121,5

 

7

UBND Huyện Thanh Thủy

117,2

121,2

 

8

UBND Huyện Đoan Hùng

111,6

120,6

 

9

UBND Huyện Hạ Hòa

109,8

120,3

 

10

UBND Huyện Thanh Sơn

117,0

119,2

 

11

UBND Huyện Cẩm Khê

110,4

118,6

 

12

UBND Huyện Phù Ninh

115,1

118,3

 

13

UBND Huyện Lâm Thao

112,1

117,4

 

 

Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối liên thông Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 là 513.922 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55,73%, tăng 25,33% so với năm 2020.

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND cấp xã, phường; thị trấn đã mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; hoàn thiện triển khai tích hợp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống hội nghị trực tuyến đã được triển khai đồng bộ đến 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số đã diễn ra hơn 500 cuộc họp trực tuyến được tổ chức với hơn 3.000 điểm cầu, số đại biểu dự họp trên 250.000 người, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh về cấp huyện, xã.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy