Công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4

PhuthoPortal - Ngày 29/4/2021, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4 cho các phạm phân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố tha tù trước thời hạn

Trong đợt này, Trại tạm giam Công an tỉnh có 9 phạm nhân được xét giảm án, trong đó có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn; 2 phạm nhân được giảm 3 tháng; 4 phạm nhân được giảm 2 tháng và 1 phạm nhân được giảm 1 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy trại tạm giam, tích cực học tập, lao động, có kết quả xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét giảm theo quy định của pháp luật. Quá trình xét giảm án cho các phạm nhân được tiến hành qua nhiều bước, xét duyệt công khai, dân chủ, chính xác.

Phó Giám đốc Trại tạm giam Công an tỉnh công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4

Tại buổi công bố, các phạm nhân bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm, động viên để có điều kiện cải tạo tốt; đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các phạm nhân tại lễ công bố

Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải, khuyến khích họ phấn đấu cải tạo trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Chung