Thứ bảy, 30/09/2023 22:05 Thứ bảy, 30/09/2023

Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài chính tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 6/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ và Trang thông tin điện tử của ngành.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy