Công điện về việc chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống cháy rừng

PhuthoPortal - Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công điện số 2/CĐ-UBND về việc chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc trong đó có tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ phổ biến 37 - 39oC. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC; độ ẩm tương đối thấp trong ngày phổ biến 30 - 50%; đợt nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7/2020; nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, làm hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị quyết liệt chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương và các chủ rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, các tình huống khi cháy rừng xảy ra; chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, chủ rừng để phù hợp với tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo cháy rừng trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; phối hợp với các cơ quan thừa hành pháp luật tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng để phát hiện và xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Cục Kiểm lâm, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng đối với từng khu vực và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Kiểm tra các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, tu sửa đường băng trắng cản lửa; giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp huyện, cấp xã, các Công ty lâm nghiệp và các chủ rừng; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.

Phối hợp với các lực lượng (Công an, Quân đội) chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và sẵn sàng hiệp đồng với các lực lượng dập tắt đám cháy trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Phối hợp với chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thôn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Cập nhật thường xuyên và đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường thời lượng tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã, chủ rừng, các tổ đội chữa cháy rừng ở cơ sở rà soát, kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ hàng ngày tại các chốt/trạm. Đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng nguy cơ cháy rừng cao bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn các hành vi đưa lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng phải có phương án di dời dân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi xảy ra cháy rừng.

Trường hợp cháy rừng xảy ra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đồng thời nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, chỉ huy các lực lượng nhanh chóng dập tắt đám cháy khi còn ở phạm vi hẹp; có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các lực lượng và nhân dân khi tham gia chữa cháy rừng.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh thôn, xã nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho tổ chức và người dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chính quyền cơ sở và chủ rừng. Chỉ đạo công bố số điện thoại của lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm địa bàn đề người dân biết, thông báo khi có cháy rừng xảy ra.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi phạm, xâm hại rừng, gây cháy rừng, khi phát hiện cháy rừng kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Nếu địa phương nào để xảy ra cháy rừng mà không chỉ đạo xử lý kịp thời, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng thì Chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên.

BBT