Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động

PhuthoPortal - Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định được sứ mệnh của mình, thực sự phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS ký giao ước thi đua năm 2023

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Hiện nay, CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông có 56 đoàn viên là các cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) của Sở, tham gia sinh hoạt tại 4 Tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành CĐCS đã chú trọng củng cố tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên phụ trách các lĩnh vực. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn và thủ trưởng cơ quan; chỉ đạo kiện toàn tổ trưởng, tổ phó các tổ Công đoàn.

CĐCS tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

CĐCS duy trì và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt định kỳ thông qua các hội nghị, hoạt động gặp mặt kỷ niệm truyền thống, hội thi, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao… nhằm tạo không khí cởi mở, đoàn kết, vui tươi, góp phần quan trọng tạo tinh thần và động lực để CBCCVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong các kỳ hội nghị của Ban Chấp hành, các ủy viên đều tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn đóng góp ý kiến và tranh luận để đi đến thống nhất. Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá xếp loại thực hiện đảm bảo thời gian và thủ tục quy định. Trong nhiệm kỳ, 100% các tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40% trở lên đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CĐCS luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2018, 2019, 2021, 2022).

CĐCS thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, tạo không khí cởi mở, đoàn kết và động lực để cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cùng với đó, CĐCS luôn chú trọng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; có nhiều tham mưu, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá CBCCVC của cơ quan và giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; từ đó góp phần giúp cho cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan đánh giá đúng chất lượng đội ngũ CBCCVCLĐ.

Thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo Sở tặng quà Tết cho các gia đình CBCCVCLĐ của cơ quan có thân nhân là thương binh, liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão

Trong nhiệm kỳ, CĐCS đã tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho trên 150 lượt người đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm; trên 100 lượt thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp ốm đau, hiếu, hỷ; thăm, tặng quà các gia đình đoàn viên có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán; tổ chức xét nghiệm, sàng lọc tầm soát bệnh tật cho đoàn viên nhân Tháng Công nhân; chúc mừng, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên… với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Hằng năm, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan, khen thưởng cho các cháu là con CBCCVCLĐ cơ quan nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên, khích lệ các cháu tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông còn thể hiện rõ nét vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên thông qua nhiều giải pháp cụ thể. Trọng tâm là thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng… đối với CBCCVCLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị CBCCVC hằng năm để tiếp thu, giải đáp các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCCVCLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh công sở; quan tâm đầu tư các điều kiện, phương tiện làm việc và thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ quan, đáp ứng yêu cầu công tác và nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của cán bộ, đoàn viên.

Các điều kiện, phương tiện làm việc tại cơ quan được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu công tác

Nhờ đó trong nhiệm kỳ, Sở đã có 88 lượt CBCCVCLĐ được nâng lương trước thời hạn, 25 lượt CBCCVCLĐ được nâng lương thường xuyên; 2 đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo từ phó phòng trở lên. Hiện cơ quan có 1 nhà đa năng và 2 sân luyện tập thể thao. CBCCVCLĐ yên tâm công tác, phấn khởi tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và những định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông trong công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng là nhiệm kỳ CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông gặt hái được nhiều thành công trong việc triển khai tổ chức, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, cuộc thi do các cấp, ngành và Công đoàn cấp trên tổ chức, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông được Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua: “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022

Tiêu biểu như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với “Xây dựng người CBCCVC “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”, Cuộc thi “CCVCLĐ viết về công tác dân tộc, tôn giáo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cuộc thi “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp” của Công đoàn Viên chức tỉnh; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm”…

Kết quả, CĐCS có 12 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh được công nhận; 1 cá nhân đoạt giải Ba trong Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”; 1 cá nhân đoạt giải Nhì trong Cuộc thi “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp”. CĐCS đoạt giải Ba và 2 cá nhân đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm”. Tập thể nữ CBCCVCLĐ của Sở và 2 cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 100% nữ CBCCVCLĐ trong cơ quan được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Nhằm tạo tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua học tập, công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở và của ngành Thông tin và Truyền thông, CĐCS cũng thực hiện tốt việc tham gia đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, toàn Sở có 296 lượt CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 64 lượt CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; 120 lượt CBCCVCLĐ được các cấp, ngành khen thưởng.

CBCCVCLĐ của Sở tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022

Bên cạnh đó, CĐCS đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Trong đó, đã phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động 34 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; vận động đóng góp các loại Quỹ: “Mái ấm Công đoàn”, “Phòng chống tiên tai”, “Phòng chống COVID-19”, “Vì người nghèo”... với tổng số tiền 244 triệu đồng; tặng phòng học máy tính và học bổng cho các em học sinh huyện Thanh Ba nhằm hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Với những cố gắng và đóng góp cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ Thi đua và 2 Bằng khen; được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng nhiều Giấy khen.

Thanh Hòa