Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ: Lan tỏa các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động

PhuthoPortal - Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động đổi mới hình thức thi đua, đảm bảo phong phú, thiết thực phù hợp với đặc thù của ngành. Từ đó, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, của ngành.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở ký giao ước thi đua năm 2021

Xác định công tác thi đua là động lực để mỗi CBCCVCNLĐ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hằng năm Công đoàn ngành phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động để khơi dậy động lực cho CBCCVCNLĐ phấn đấu thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành ngày càng phát triển. Trọng tâm là các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu”; “Xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông trung thành, sáng tạo, dũng cảm, tình nghĩa”; cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” gắn với thi đua thực hiện Văn hóa công sở...

Các phong trào thi đua được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Qua đó, nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, mỗi CBCCVCNLĐ đã nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề; tăng cường tính mẫn cán trong công việc với phương châm “hết việc nhưng không hết giờ” và hướng về cơ sở “cầm tay, chỉ việc”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, ngành Thông tin và Truyền thông đã cho thấy vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực có ảnh hưởng, tác động lớn trong xã hội như: Công nghệ thông tin, Báo chí, xuất bản, quản lý thông tin trên mạng xã hội, bưu chính - viễn thông…

Cán bộ đoàn viên Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt  trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cán bộ, đoàn viên công đoàn không quản ngày đêm phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về dịch bệnh, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên môi trường mạng. Từ đầu năm đến nay, Sở đã xử phạt hành chính 3 cá nhân về hành vi đưa tin sai sự thật; nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ 36 trường hợp đưa tin thiếu kiểm chứng, nhạy cảm... Bên cạnh đó, để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã thiết lập các nhóm Zalo để cung cấp thông tin nhanh; tổng hợp, cung cấp Bản tin COVID-19 hằng ngày để tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; thiết lập và đưa vào hoạt động trang Fanpage Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, góp phần tạo ra môi trường thông tin chính thống và ổn định.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong tình hình cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, góp phần mang lại hiệu quả nhất định trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Với sự nỗ lực không ngừng, chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, đoàn viên công đoàn Sở cùng với các ngành triển khai lắp đặt hệ thống 62 camera thông minh theo dõi, giám sát tại 21 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. 8 tháng đầu năm 2021, thực hiện kết nối, vận hành 233 cuộc họp trực tuyến các cấp (ước tính tăng 80% so với năm 2020).

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Phú Thọ kiểm tra kết nối đường truyền chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đặc biệt, để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại cấp huyện, xã, các cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành đã trực tiếp xuống các địa phương để tập huấn, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”. Sau một thời gian triển khai quyết liệt, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 toàn tỉnh đã tăng lên 80,35%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 35%, vượt kế hoạch đề ra. 

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động tham mưu các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trong sản xuất kinh doanh đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.  Hoạt động bưu chính, viễn thông đã hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền và hoạt động của người dân, doanh nghiệp. 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn VNPT Phú Thọ hướng dẫn cán bộ cấp xã tại huyện Yên Lập sử dụng máy scan để xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh việc phát động, đăng ký, ký kết giao ước và thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ của ngành, địa phương, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã tuyên truyền, vận động CBCCVCNLĐ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do các tổ chức phát động như: Ủng hộ phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng “Mái ấm công đoàn”, xóa nhà tạm, mua vải thiều ủng hộ nhân dân Bắc Giang… Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa góc làm việc “Xanh - sạch - đẹp” do Công đoàn Viên chức phát động. Đồng thời tham gia tích cực hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh và 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

“Hiện nay, ngành Thông tin và Truyền thông được tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu để triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và hiện đại hóa công tác quản lý hoạt động báo chí, truyền thông. Để hiện thực hóa những nhiệm vụ đầy thách thức đó, Công đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đồng thời phải xây dựng chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu học tập, bổ sung kiến thức, thay đổi tư duy để có thể thực hiện được những nhiệm vụ mới, khó; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả. Công đoàn cơ sở là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng lớn mạnh” - Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh.

Hương Giang