Chủ nhật, 01/10/2023 00:25 Chủ nhật, 01/10/2023

Công khai 455 doanh nghiệp và 186 hộ kinh doanh nợ tiền thuế

PhuthoPortal - Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế để đưa số tiền thuế nợ xuống mức thấp nhất, Cục Thuế tỉnh đã công khai danh sách 455 doanh nghiệp (DN) và 186 hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước nhưng không tự nguyện chấp hành (tính đến ngày 31/3/2023), với tổng số nợ hơn 555 tỷ đồng.

Cán bộ Đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tam Nông - Thanh Thủy thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ của người nộp thuế để xử lý theo đúng quy định

Trong đó, số tiền của các DN nợ thuế là gần 550,2 tỷ đồng; số tiền thuế nợ của các hộ kinh doanh là hơn 4,8 tỷ đồng. Thông tim về DN nợ thuế được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ https://phutho.gdt.gov.vn.

Đáng chú ý trong số DN nợ tiền thuế, một số DN có số tiền thuế nợ khá lớn. Đứng đầu danh sách các DN có số tiền thuế nợ là Công ty cổ phần Tập đoàn Vương Cường hơn 104,9 tỷ đồng. Có 11 DN có tiền thuế nợ từ 5 tỷ đồng trở lên, lần lượt là các DN: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lân Huế hơn 69,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ hơn 45 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Lạng - TASCO hơn 28,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ khách sạn Bãi Bằng hơn 17,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Tuấn Tú Phú Thọ hơn 15,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh thiết bị y tế môi trường Phú Thọ hơn 13,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh hơn 12,2 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển Hùng Vương hơn 10,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Hải Hà Land hơn 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Ngọc Sơn hơn 7,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Phú Thọ hơn 7,1 tỷ đồng.

Cũng trong danh sách công khai này, có 17 DN có số tiền thuế nợ từ 2 tỷ đồng trở lên, thứ tự lần lượt là: Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long hơn 4,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi và Dịch vụ Việt Trì hơn 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Ngọc hơn 3,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần chè Phú Thọ hơn 3,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Nam Cường hơn 2,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hà Thái hơn 3,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên đá Trường An hơn 3,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Sông Biển hơn 2,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Tân Hưng hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Liên Hợp hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Toàn Năng Phú Thọ hơn 2,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thịnh Đạt Phú Thọ hơn 2,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Núi Hùng hơn 2,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bê tông khí chưng áp Việt Nam hơn 2,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Ngọc Hoàng Anh hơn 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp điện Thanh Bình hơn 2,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Châu Thành ORANGE Q hơn 2 tỷ đồng.

Cùng với việc công khai danh sách các DN nợ tiền thuế, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng cơ quan Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố và khu vực đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý vào ngân sách nhà nước, không để phát sinh thêm nợ mới; rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng quy trình và xử lý các khoản nợ đúng quy định; xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết theo từng DN, hộ kinh doanh, từng công chức được giao nhiệm vụ thu nợ theo từng tháng, từng quý, đồng thời đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả; thực hiện đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn Học