Công khai áp dụng Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 9/8/2022, Công an tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 4466/QĐ-CAT-PV01 về việc công khai áp dụng Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh gồm 11 lĩnh vực với 164 thủ tục được thực hiện ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập vào website: http://congan.phutho.gov.vn/TTHC.aspx hoặc quét mã QR (chi tiết tại tài liệu đính kèm).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm