Công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai Hóa đơn điện tử

PhuthoPortal - Thực hiện văn bản số 4279/UBND-KTTH ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Thông báo số 405/TB-TCT ngày 23/9/2021 của Tổng cục Thuế về việc triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố. Để kịp thời hỗ trợ, xử lý, tổng hợp ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai HĐĐT cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế công khai số điện thoại đường dây nóng như sau:

Tên cá nhân và số điện thoại đường dây nóng:

Cơ quan Cục Thuế tỉnh Phú Thọ:

Ông: Nguyễn Quốc Hà - Trưởng phòng CNTT.

Ông: Nguyễn Thành Công - Phó Trưởng phòng CNTT.

Các Chi cục Thuế huyện, thành, thị, khu vực:

   CCT TP Việt Trì: Ông Đỗ Đình Hữu - Phó Chi cục trưởng.

   CCT TX Phú Thọ: Ông Nguyễn Thái Long - Phó Đội trưởng.

   CCT huyện Đoan Hùng: Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Đội trưởng.

   CCT Kv Lâm Thao - Phù Ninh: Bà Trần Thị Thu Hiền-Phó Đội trưởng.

   CCT Kv Thanh Ba - Hạ Hòa: Ông Nguyễn Đình Hòa - Đội trưởng.

   CCT Kv Tam Nông - Thanh Thủy: Ông Nguyễn Văn Nghị -Đội trưởng.

   CCT Kv Thanh Sơn - Tân Sơn: Ông Phạm Xuân Hưng - Đội trưởng.

   CCT Kv Cẩm Khê - Yên Lập: Ông Phùng Gia Thiết - Phó đội trưởng

 

ĐT: 0889.031.976

ĐT: 0982.372.156

 

ĐT: 0931.656.898

ĐT: 0973.451.303

ĐT: 0948.041.789

ĐT: 0916.325.911

ĐT: 0979.520.155

ĐT: 0972.271.924

ĐT: 0988.237.205

ĐT: 0986.733.522