Công ty Điện lực Phú Thọ quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tổn thất điện năng

PhuthoPortal - “Công tác giảm tổn thất điện năng là một chỉ tiêu rất quan trọng, then chốt trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Thọ. Do đó, ngay từ đầu năm 2020, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đầu tư nâng cấp và cải tạo sửa chữa lưới điện, tăng cường kiểm tra sử dụng điện, quản lý chặt chẽ việc ghi chỉ số công tơ đầu nguồn, công tơ dùng bán điện…” - Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết.

Nhân viên Điện lực Tam Nông vệ sinh lưới điện tại trạm biến áp 110kV để giảm tổn thất điện năng

Xác định giảm tổn thất điện năng là chỉ tiêu rất khó thực hiện, khi nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo chống quá tải hệ thống lưới điện còn hạn chế, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về điện thương phẩm, chỉ tiêu về tổn thất điện năng.

Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt triển khai hiệu quả các biện pháp giảm tổn thất điện năng. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, cân pha san tải, thực hiện sửa chữa thường xuyên kết hợp với chỉnh trang hệ thống lưới điện; phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà thầu sửa chữa lớn trên địa bàn giải quyết nhanh các vướng mắc về mặt bằng, tập trung thi công hoàn thành chỉ tiêu sửa chữa lớn và chống quá tải năm 2020, góp phần giảm tổn thất điện năng trong toàn đơn vị.

Điện lực Thanh Thủy thường xuyên kiểm tra chỉ số công tơ đầu nguồn, công tơ bán điện cho khách hàng

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2020, Công ty Điện lực Phú Thọ đã đưa vào vận hành 2 trạm biến áp 110kV; triển khai 81 hạng mục sửa chữa lớn với quy mô cải tạo 98km đường dây hạ thế, 17km đường dây trung thế với tổng mức đầu tư trên 66 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên vệ sinh lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, giảm tối đa thời gian mất điện cho khách hàng trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh.

Với những nỗ lực trên, kết quả tổn thất điện năng lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5,70% cao hơn so với cùng kỳ là 0,09% (lũy kế 10 tháng năm 2019 là 5,61%), cao hơn so với kế hoạch giao năm 2020 là 0,35% (kế hoạch giao là 5,26%). Trong đó, tổn thất trung và hạ thế là 5,56% thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,26% (tổn thất lũy kế 10 tháng năm 2019 là 5,82%); tổn thất điện năng lưới điện 110kV lũy kế 10 tháng năm 2020 là 1,06% cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 0,10%.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ chia sẻ: Để đạt được kết quả trên, Công ty đã thực hiện 3 giải pháp về công tác quản lý, vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sửa chữa lớn cũng như đầu tư xây dựng của Tổng Công ty. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm với phương châm đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả - tâm huyết với ngành Điện và coi giảm tổn thất điện năng là hình ảnh, văn hóa, thương hiệu riêng của Công ty.

Thời gian tới, nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt tiếp tục tăng cao, những tháng cuối năm 2020, cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện. Tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật giảm tổn thất điện năng, cụ thể hóa các phương án giảm tổn thất, phân vùng, xác định từng khu vực có nguy cơ tổn thất cao để xử lý kịp thời. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo đảm bảo vận hành theo phương thức kết dây cơ bản, tránh quá tải, đầy tải, lệch tải đối với các đường dây và trạm biến áp 110kV; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, duy trì điều kiện vận hành ổn định tại các trạm biến áp…

Với lưới điện trung, hạ áp, Công ty tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng đối với các đường dây có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, các trạm biến áp công cộng có tỷ lệ tổn thất điện năng trên 10%; nâng hạ cấp công suất các trạm biến áp công cộng phù hợp với nhu cầu phụ tải; hoàn thành định kỳ hệ đếm điện, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh thêm các khu vực có tổn thất điện năng cao hơn cùng kỳ; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra chỉ số công tơ đầu nguồn, công tơ bán điện cho khách hàng, từ đó  phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020.

Liên Linh