Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện di dời 5 tuyến cáp viễn thông dùng riêng trên địa bàn thành phố Việt Trì

PhuthoPortal - Thực hiện phối hợp với UBND thành phố Việt Trì về việc mở rộng tuyến đường Trần Nguyên Hãn, Công ty Điện lực Phú Thọ đã lập phương án và tổ chức thực hiện di chuyển 5 tuyến cáp viễn thông dùng riêng liên tỉnh, nội tỉnh với chiều dài khoảng 3km từ hạ tầng cột điện cũ sang hạ tầng cột điện mới.

Cán bộ công nhân viên phòng Công nghệ thông tin và Điện lực thành phố Việt Trì thực hiện di rời hệ thống cáp viễn thông

Trong thời gian từ ngày 2 - 7/6/2021, cán bộ công nhân viên phòng Công nghệ thông tin (Công ty Điện lực Phú Thọ) và Điện lực thành phố Việt Trì đã nỗ lực hoàn thành việc di rời hệ thống cáp viễn thông dùng riêng trên địa bàn thành phố.

Quá trình triển khai di dời 5 tuyến cáp viễn thông dùng riêng trên địa bàn thành phố đảm bảo thời gian khôi phục thông tin truyền dẫn theo quy định của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời tạo không gian thông thoáng, đảm bảo mỹ quan và an toàn điện.

Hồng Nhung