Cột mốc chủ quyền

Nếu sáng mai khi Tổ quốc cần
Những thương binh chúng tôi trên chiếc xe lăn
                                                                      sẵn sàng ra đảo
Cha ông ta từng cưỡi voi xung trận
Kẻ thù Bắc phương bao phen bạt vía kinh hồn
Giờ chúng tôi cưỡi lên những chiếc xe lăn
                                                    và đạn đã lên nòng
Ngạo nghễ
Hiên ngang
Cùng chiến sỹ Hải quân
Cùng ngư dân
Giữ đảo
Xe lăn là voi chiến
Những người lính thương binh chúng tôi là lô cốt sống
Che chắn quê hương
Kẻ thù nếu đến đây
Chúng sẽ tan thây
Như cha ông chúng đã từng không còn
                                               mảnh giáp chạy về
Nếu chúng tôi có hy sinh
hãy để chúng tôi cùng cây súng
ngồi nguyên trên những chiếc xe lăn
Sừng sững
Oai phong
Đội trời Tổ quốc
Mỗi chiếc xe lăn cùng người lính
Xin làm cột mốc chủ quyền giữ biển đảo quê hương.
Vũ Đình Tiến