Cục Thuế Phú Thọ: Công khai 335 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ hơn 235 tỷ đồng tiền thuế

PhuthoPortal - Cục Thuế tỉnh vừa công khai đợt 1/2022 danh sách 239 doanh nghiệp và 96 hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ quá 90 ngày (tính đến ngày 31/5/2022), với tổng số nợ hơn 235 tỷ đồng. Trong đó, số tiền của các doanh nghiệp nợ thuế là hơn 233,9 tỷ đồng, số tiền nợ thuế của các hộ kinh doanh là hơn 1,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đề nghị các phòng chức năng cơ quan Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thị, thành thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu thuế năm 2022

Theo Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 4.718 tỷ đồng. Một số khu vực, sắc thuế có số thu đạt khá điển hình như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thu thuế thu nhập cá nhân; thu lệ phí trước bạ…

Các đơn vị có số thu đạt và vượt dự toán 6 tháng đầu năm 2022 là: Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3, Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ, Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng, Chi cục Thuế thành phố Việt Trì, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Khê - Yên Lập…

Bên cạnh các hộ kinh doanh nợ tiền thuế thì một số doanh nghiệp có số nợ tiền thuế là: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Phú Thọ nợ hơn 46,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Lạng - TASCO nợ hơn 27,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng Hữu Nghị nợ hơn 24,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh thiết bị y tế môi trường Phú Thọ nợ hơn 15,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh nợ hơn 11,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hà Phương nợ hơn 6,9 tỷ đồng. Công ty TNHH thương mại Ngọc Sơn nợ hơn 6,8 tỷ đồng…

Cùng với việc công khai danh sách các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nợ tiền thuế, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo cho các phòng chức năng cơ quan Cục thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị, thành và khu vực thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý vào ngân sách nhà nước, không để phát sinh thêm nợ mới.

Các đơn vị rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng quy trình và xử lý các khoản nợ đúng quy định; xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết theo từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từng công chức được giao nhiệm vụ thu nợ theo từng tháng, từng quý, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả.

Liên Linh