Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng, Thanh Ba họp thống nhất các nội dung cho Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX

PhuthoPortal - Ngày 25/11/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực các huyện: Đoan Hùng, Thanh Ba tổ chức họp thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi họp

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng, Thanh Ba đã thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9/12/2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo 12 nội dung thường lệ và 20 nội dung chuyên đề; các Báo cáo, Tờ trình của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh... Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua 28 Nghị quyết quan trọng. 

* Tại buổi họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng: Dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX; đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đại biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị của huyện. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Chính sách hỗ trợ các hộ trồng bưởi tập trung để đầu tư lắp đặt hệ thống nước tưới, hỗ trợ đưa sản phẩm bưởi vào hệ thống các siêu thị; tạo điều kiện cho huyện thu các loại thuế liên quan đến dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; quan tâm điều tiết nguồn đấu giá các dự án trên địa bàn thị trấn Đoan Hùng cho huyện để đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị; tiếp tục bố trí ngân sách duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh lộ; hướng dẫn các hộ chăn nuôi cá lồng trên sông Lô, sông Chảy đăng ký thuê mặt nước để tránh xảy ra tranh chấp dân sự; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện xây dựng trường chuẩn; đầu tư cho thiết chế văn hóa tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu sau sáp nhập…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Các thành viên trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 4 cần nghiên cứu kỹ các nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX; phân công cụ thể các nội dung tham luận, chất vấn tại kỳ họp cho từng thành viên; các ý kiến chất vấn thể hiện được những vấn đề trọng tâm nhất của huyện. Đồng chí nhấn mạnh: Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng nên có tham luận đối với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lấy thực tiễn từ huyện Đoan Hùng để minh họa, làm rõ, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khoá XIX

* Tại buổi họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba, các đại biểu thống nhất với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX; đồng thời thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp...

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba chủ trì hội nghị

Tổ đại biểu cũng tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, cử tri và nhân dân trong huyện Thanh Ba để chuyển đến kỳ họp. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Cần tiếp tục được quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông; vấn đề xử lý rác thải tại địa phương trong lúc lò đốt rác thải ở Trạm Thản, huyện Phù Ninh chưa đưa vào sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường; chậm bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án cống Sấu ở xã Thanh Hà, dự án khu tái định cư số 3 ở xã Ninh Dân và dự án nước sạch từ năm 2019 chưa đưa vào sử dụng; tình trạng đất trồng lấn giữa người dân với tổ chức nông lâm trường; điều chỉnh kinh phí địa phương phải bỏ ra trong việc thực hiện đo đạc chỉnh lí cơ sở dữ liệu địa chính đất đai; cần có quy định cụ thể về định mức thu dịch vụ bảo vệ tại các trường học

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba đã thống nhất về nội dung phát biểu thảo luận, giải trình và chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

Nguyễn Tình - Hải Minh