Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đảng bộ thành phố Việt Trì

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đảng bộ thành phố Việt Trì

BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh

BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng bộ huyện Thanh Ba khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ huyện Thanh Ba khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứu XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứu XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đoan Hùng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đoan Hùng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Đoan Hùng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Đoan Hùng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Hạ Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Hạ Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

BCH Đảng bộ huyện Lâm Thao khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ huyện Lâm Thao khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đảng bộ thành phố Việt Trì
BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh
BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
BCH Đảng bộ huyện Thanh Ba khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứu XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đoan Hùng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Đoan Hùng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Hạ Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Thọ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025
BCH Đảng bộ huyện Lâm Thao khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025