Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 19 /5, Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể của Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng 121 đại biểu đại diện cho trên 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty Điện Lực Phú Thọ.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tỷ lệ 100%, đồng chí  Nguyễn Quang Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty; 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và phát động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện Đảng bộ Công ty có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 418  đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao với 100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI. Trong đó có 3 năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2019 là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm có trên 96% các chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 97% trở lên số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém và đảng viên vi phạm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 138 đảng viên mới.

Tổng doanh thu bán điện trong 5 năm của Công ty đạt trên 18 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước năm 2019 là 24,3 tỷ đồng; 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 14 triệu đồng/người/tháng. 100% các đơn vị trong Công ty tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện luôn được Công ty quan tâm thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cũng như vai trò và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp; quan tâm coi trọng xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các dịch vụ khách hàng với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết nội bộ trong toàn Đảng bộ.

Phấn đấu tổng doanh thu trong nhiệm kỳ tăng 10%/năm; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu được giao; bảo toàn vốn và sản xuất kinh doanh có lãi; duy trì, giữ ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho 100% người lao động với mức lương bình quân tăng từ 7 - 8% so với nhiệm kỳ trước. Hằng năm, Đảng bộ đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thanh Hòa