Đại hội Hội Di sản Văn hóa tỉnh Phú Thọ lần thứ III

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2022, Hội Di sản Văn hóa tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Di sản Văn hóa tỉnh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và tâm huyết với di sản văn hóa vùng Đất Tổ. Hội hiện có 5 chi hội với 144 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành và UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, thẩm định những vấn đề có liên quan đến di sản văn hóa, lễ hội, di tích lịch sử, khảo cổ tại các địa phương. Hội viên các chi hội đã chủ động tổ chức và tham gia hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, quảng bá giá trị di sản văn hóa với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu về chất lượng, qua đó thiết thực góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam cho 4 cá nhân tiêu biểu

Nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Hội tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, hội có liên quan; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa vùng Đất Tổ; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nhận diện, xác định cũng như đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Hội Di sản Văn hóa tỉnh trong hai nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn Hội tiếp tục đoàn kết, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Hội trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành Hội và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa tỉnh khóa III ra mắt Đại hội

Trong dịp này, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã vinh dự được tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể; 4 cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam.

Khánh Trang