Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

PhuthoPortal - Ngày 9/1/2023, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Điện lực Phú Thọ đã đạt được trong năm 2022, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí đề nghị trong năm 2023, Công ty Điện lực Phú Thọ cần nghiên cứu, dự báo, tính toán phương án cấp điện phù hợp; xử lý linh hoạt, ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh, giảm thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng; đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn trong các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Phú Thọ tăng cường phối hợp với Sở Công Thương và các ngành, địa phương liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án điện; quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng lưới điện theo hướng hiện đại hóa, nhất là đối với lưới điện hạ áp nông thôn. Tăng cường công tác quản lý, vận hành lưới điện, đảm bảo an toàn trong lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong quản lý vận hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể…

… và cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng lưới điện thông minh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, 4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 7 tập thể được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Giấy khen.

Năm 2022, Công ty Điện lực Phú Thọ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 473,28 triệu kWh, tăng 7,30% so cùng kỳ năm 2021; giá bán điện bình quân năm 2022 đạt 1.805,34 đồng/kWh, tăng 1,79 đồng/kWh so với năm 2021. Doanh thu điện năm 2022 đạt 6.275,48 tỷ đồng.

Ngành Điện tỉnh đã ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh để giảm thời gian mất điện và tạo thêm giá trị gia tăng và tiện ích cho khách hàng sử dụng điện. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm giảm còn 4,72%, giảm 0,3% so với năm 2021.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể

Công tác đầu tư xây dựng lưới điện được chú trọng. Trong năm đã khởi công dự án 110kV “Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ”, dự kiến hoàn thành đóng điện trước ngày 31/3/2023. Đối với lưới điện trung và hạ thế, trong năm 2022, Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai thực hiện 60 công trình đầu tư xây dựng. Đến hết tháng 12/2022, đã hoàn thành thi công 49/60 công trình.

Công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. 100% các hợp đồng điện mới phát sinh trong năm 2022 đều được thực hiện theo phương thức điện tử; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 93,55%, vượt 14,75% so với kế hoạch Tổng Công ty giao.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Thắp sáng đường quê, xây dựng quỹ nhân đạo, xóa nhà tạm,… với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Huyền Trang