Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ: Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp

PhuthoPortal - Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Hiện nay, Đảng bộ có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 432 đảng viên, chiếm tỷ lệ 52% tổng số cán bộ công nhân viên (CBCNV). Trong thời gian qua, Đảng bộ thực hiện lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định liên tục phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng do tỉnh Phú Thọ tổ chức và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty luôn đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình làm việc của BCH theo hướng đồng bộ có trọng tâm, bám sát chỉ tiêu được cấp trên giao và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó, xác định tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo, góp phần giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện trong Công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Đảng ủy Công ty đã rà soát, phân công lại nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phù hợp với sở trường, năng lực của từng cá nhân. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát…

Năm 2022, Công ty đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; sắp xếp, bố trí lại nguồn lao động một cách phù hợp, điều hòa lao động trong toàn Công ty. Công ty đã bổ nhiệm mới 3 cán bộ; luân chuyển, điều động 7 vị trí; bổ nhiệm lại 20 cán bộ thuộc các phòng, ban, đơn vị trong Công ty… qua đó tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn.

Đảng bộ Công ty làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Đảng bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đảng. Công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ Công ty và các Chi bộ trực thuộc nề nếp và hiệu quả, nắm bắt kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về tình hình đội ngũ đảng viên. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

bộ Công ty Điện lực Phú Thọ nỗ lực học hỏi, nghiên cứu để đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, đem lại hiệu quả cao

Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, phương pháp công tác lề lối làm việc, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Đảng bộ Công ty đã phát huy trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp để triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chuyên môn, phối hợp với đoàn thể xây dựng, đề ra các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, của Công ty để cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao, Đảng bộ Công ty đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phấn đấu thực hiện cho giai đoạn, năm. Trong đó, đặc biệt ưu tiên tiếp tục nâng cấp hệ thống điều khiển và giám sát từ xa, thiết bị công nghệ mới trong lưới điện truyền tải và phân phối để tăng tính linh hoạt trong vận hành; đồng bộ nâng cao nguồn nhân lực vận hành đáp ứng công nghệ lưới điện thông minh, nâng cao tin cậy cung cấp điện cho nền kinh tế của tỉnh. Công ty Điện lực Phú Thọ đã tăng cường quản lý, bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động; việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý như trao đổi, chỉ đạo công tác qua hệ thống phần mềm Công ty và của ngành. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động nắm bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ; chú trọng khuyến khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đồng thời thực hiện các đề án phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Hoạt động của các trạm biến áp và hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được giám sát thông qua Trung tâm Điều khiển xa

Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hiện nay, Công ty đang phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hằng năm đều tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sỹ hy sinh tại Nhà máy điện Việt Trì trong những năm chống Mỹ vào các ngày lễ, tết. Năm 2022, Công ty đã trích quỹ phúc lợi và nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và người lao động với tổng số tiền trên 400 triệu đồng làm công tác nhân đạo, từ thiện.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với doanh nghiệp hiệu quả đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Thọ đã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 3,5 tỷ kWh, tăng 7,3% so với năm 2021; tổn thất điện năng đạt 4,7%, giảm 0,3% so năm 2021... Cũng trong năm 2022, Đảng bộ Công ty có 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và Đảng ủy Khối doanh nghiệp khen thưởng có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021” - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Phú  Thọ Nguyễn Quang Lâm nhấn mạnh.

Hương Giang