Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023

PhuthoPortal - Ngày 19/1/2022, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông là một trong 11 chi, đảng bộ cơ sở được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Trong dịp này, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 1 cá nhân; 1 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông công nhận 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; tặng Giấy khen cho 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Tường tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tường - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trịnh Hùng Sơn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở, BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc 4 Chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Tường ghi nhận, chúc mừng những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực từ thực hiện các nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở trong năm qua.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, ngành Thông tin và Truyền thông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao những nhiệm vụ quan trọng và đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đó. Điều này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên toàn Sở, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở.

Đồng chí đề nghị: Trong năm 2022, Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; phát huy hiệu quả hệ thống báo chí, truyền thông, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính, viễn thông.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, tình hình cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quyết liệt đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, cấp ủy viên, chi bộ trực thuộc.

Cùng với đó, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ trực thuộc và trách nhiệm gương mẫu đi đầu của các bí thư chi bộ, trưởng các phòng, đơn vị cũng như từng đảng viên. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, lấy kết quả và hiệu quả công việc để đánh giá, xếp loại cán bộ. Đồng thời tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của đoàn viên trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tích cực tham gia các hoạt động chung của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn tặng Giấy khen của BCH Đảng bộ Sở cho đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở

Năm 2021, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phát huy tích cực vai trò tham mưu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, tạo điều kiện để các lĩnh vực của ngành phát triển mạnh mẽ, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quang Thắng tặng Giấy khen của BCH Đảng bộ Sở cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Trong năm, Đảng ủy Sở quan tâm chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì thực hiện nghiêm túc, chú trọng thực hiện dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng viên.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy tặng Giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể được quan tâm, chú trọng. Các tổ chức đoàn thể đã gắn việc triển khai các phong trào của tổ chức với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ; quan tâm đầu tư về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhóm PV