Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: 83 năm một chặng đường vẻ vang

PhuthoPortal - Từ 4 chi bộ hạt giống đầu tiên: Chi bộ Cát Trù - Thạch Đê (Cẩm Khê), Chi bộ Thái Ninh (Thanh Ba), Chi bộ Phú Hộ (Phù Ninh) và Chi bộ Nhà máy bột giấy Việt Trì do xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp lãnh đạo vào cuối năm 1939, đến tháng 3/1940, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự (tức Tỉnh ủy Lâm thời) tỉnh Phú Thọ. 83 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Những trang sử vàng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban cán sự tỉnh đã phát triển cơ sở, phát triển tổ chức mặt trận, các đoàn thể phản đế và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Phong trào cách mạng trong tỉnh đang trên đà phát triển thì thực dân Pháp tập trung lực lượng đàn áp dã man, gây tổn thất lớn cho phong trào cách mạng của tỉnh và phá vỡ Ban cán sự tỉnh. Tháng 6/1942, Xứ ủy Bắc Kỳ cử cán bộ về phục hồi cơ sở và đào tạo cán bộ cung cấp cho phong trào. Tháng 5/1944, Ban cán sự tỉnh được tái lập - đây là những nhân tố quan trọng đưa phong trào cách mạng trong tỉnh chuyển lên bước mới.

Mở đầu cao trào chống Nhật cứu nước trong tỉnh là các cuộc đấu tranh phá kho thóc gạo của Nhật. Toàn tỉnh đã phá 14 kho thóc gạo của Nhật, thu hàng nghìn tấn thóc cứu đói cho nhân dân trong tỉnh và đồng bào các tỉnh vùng xuôi. Song song với các cuộc đấu tranh kinh tế là hàng loạt các cuộc đấu tranh chính trị dưới hình thức diễn thuyết xung phong, mít tinh, hô hào nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Ngày 25/8/1945 là ngày kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ không những chiến thắng giặc đói, giặc dốt, xây dựng thành công hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng vững chắc mà còn đập tan âm mưu xâm lược và hành động chống phá cách mạng Việt Nam của quân Tưởng và bè lũ tay sai, giữ vững chính quyền cách mạng.

Tháng 12/1946, thực hiện lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ cùng với cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Phú Thọ đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch, làm thất bại mọi mưu toan xâm lược của kẻ thù; đồng thời đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các chiến trường.

Trong suốt chặng đường 21 năm (1954 - 1975) vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ không chỉ làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương mà còn làm tròn trách nhiệm “hậu phương lớn”, huy động cao nhất sức người, sức của cho kháng chiến. Chỉ tính riêng từ năm 1965 - 1975, Phú Thọ có 92.782 thanh niên vào bộ đội, 4.000 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Cùng với lực lượng bổ sung cho quân đội, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trên 600 đơn vị dân quân, du kích và tự vệ với gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ; huy động hàng chục vạn lượt người phục vụ các chiến trường; hàng triệu ngày công vận chuyển, sơ tán, cất giấu hàng hóa, sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom giữ vững mạch máu giao thông. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng dân quân, du kích và tự vệ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, lập nhiều chiến công oanh liệt.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh cùng cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh; cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng với nhân dân cả nước đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Một góc thành phố Việt Trì - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ nhìn từ trên cao

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đến nay Phú Thọ đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Các cấp, ngành, địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng khởi sắc với nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng cao.

Quy mô tổng sản phẩm của tỉnh (theo giá hiện hành) năm 2022 ước đạt 89.398,1 tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,97%, đứng thứ 43/63 cả nước và đứng thứ 10/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tổng nguồn thu ngân sách Nhà nước đạt 8.780 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng/năm. 

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đi vào thực chất. Chỉ số PCI xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố - đây là năm thứ 3 liên tiếp Phú Thọ tăng bậc và là lần đầu tiên vươn lên đứng đầu trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc; chỉ số PAPI xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAR Index xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số SIPAS xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng đổi mới, tiến bộ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,24%.

Song song tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Đảng bộ tỉnh luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Sau 83 năm thành lập và trải qua 19 kỳ Đại hội, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có 18 đảng bộ trực thuộc, 783 tổ chức cơ sở đảng, 5.482 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 105.400 đảng viên. Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Với những thành tựu đạt được trong 83 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2 lần), Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác... Đây là nguồn cổ vũ, động viên và là nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.

Thanh Hòa