Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch; Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm sát hạch hoặc thông qua đơn vị (đặt trung tâm sát hạch).
Thành phần, số lượng hồ sơ Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này; Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh; Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Chọn lĩnh vực Lĩnh vực Thi - Tuyển sinh
Kết quả thực hiện Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Chi phí Theo quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu đơn đăng ký dự thi ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyển thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Yêu cầu Điều kiện dự thi Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
Cơ sở pháp lý Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyển thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Tài liệu đính kèm