Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký sang tên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định; Kiểm tra thực tế xe Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi. Cà số máy, số khung dán váo giấy khai đăng ký xe. Xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số khung, không có số máy thì lấy số VIN thay thế cho số khung, (chụp ảnh số VIN thay thế cho bản cà số khung), đóng số máy theo biển số (sau khi được cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe). Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe theo quy định. Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn cụ thể một lần vào mặt sau giấy khai đăng ký xe; ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó. Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên; cấp giấy hẹn cho chủ xe; thu lệ phí đăng ký xe; trường hợp nếu đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì thực hiện cấp, trả biển số xe theo quy định. Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) tùy tình hình thực tế của Cơ quan Công an theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ: a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu). b) Chứng từ lệ phí trước bạ. c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. d) Giấy tờ của chủ xe. e) Giấy chứng nhận đăng ký xe. + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe hoàn thành trong ngày (trường hợp sang tên khác huyện thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày).
Đối tượng thực hiện
Chọn lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Kết quả thực hiện Cấp biển số xe (trường hợp biển 3, 4 số đổi sang biển 5 số), giấy chứng nhận đăng ký xe.
Chi phí Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý + Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008). + Thông tư 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe. + Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. + Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. + Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
Tài liệu đính kèm Mẫu-02-về-ĐKPT17082019044021.docx