Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 13/1, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Sở Xây dựng

Năm 2020, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm đã kết nạp 128 đảng viên; mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; 1 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 96% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn Viên chức tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ sở Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn thanh niên Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Hội CCB cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hội CCB Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 11 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thực hện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo học tập chuyên đề năm 2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện,... Trong năm, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; 100% cơ sở ủng hộ quỹ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo với số tiền gần 97 triệu đồng...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 12 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020)

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu có 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp từ 100 - 120 đảng viên; 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96% trở lên cơ sở đoàn và 100% Hội CCB cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nguyễn Liên