Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo

PhuthoPortal - Ngày 24/6/2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765

Đại tá Vũ Tiến Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương vào thực tế, hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, xác định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện sát đúng; chỉ đạo các cấp ủy Đảng cụ thể hóa vào cấp mình. Trên cơ sở đó, chỉ huy đơn vị cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện chặt chẽ phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng. Thực hiện chính quy trong huấn luyện, có nhiều đổi mới trong tổ chức, phương pháp huấn luyện sát với đối tượng tác chiến trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Trong 10 năm qua, đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức diễn tập 855 cuộc, lực lượng vũ trang tham gia diễn tập có bắn đạn thật các cấp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết quả hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra hằng năm đạt kết quả cao. Bộ CHQS tỉnh đã có chuyển biến tích cực về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện đã từng bước được đổi mới và ngày càng tốt hơn. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên và bảo đảm tính vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình sáng kiến trung bày tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Tiến Dũng đề nghị: Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định mục tiêu huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, tư duy sáng tạo, có khả năng thích ứng linh hoạt trong điều kiện khó khăn. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh là lực lượng nòng cốt trong khu vực phòng thủ của Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ. Với phương châm chỉ đạo huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, nhất là công tác tham mưu huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị thao trường, vật chất huấn luyện. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, cổ động gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Trọng Lộc - Văn Khải